Cin Musallatı,cin çarpması,peri musallatı,cinlerden kurtulma korunma

Cin musallatı ve cin çarpması nedir, peri musallatından kurtulma korunma ve cin musallatı tedavisi.

cinlere çarpılanlar

Cin Çarpması

CİN ÇARPMASI:

.

.

.

.

.

.

.

.

Cin peri cazı hüddam ifrit ve benzeri ruhani varlıkların, İnsanlar üzerinde vermiş oldukları şiddetli etkilerdir. Ruhani varlıklar olan cinlerin, enerjisel varlıklar olduklarından dolayı maddeye hükmedemeyecekleri iddiasıda kısır bir iddiadır. Bilinen odur ki bu varlıklar maddeleride hareket ettirebilmektedirler. Bazı kendi tecrübelerimle de bu sabittir. Maddelere tesir edip maddi değişiklikler yada etkiler yapabilen bu varlıklar, şiddetli bir tepki ile musallat oldukları kişilere psikolojik, manevi ve fiziki büyük zararlar verebilmektedirler. Bu zararlar içinde kişilerdeki azalarda değişikliklerden tutun, yangın çıkarıtlmasına, boğulmalardan tutun, delirmelere kadar pek çok tesirleri görülebilir. Cinlerde kendi aralarında çeşitli türlere çeşitlere kabilelere ayrılmaktadırlar. Bu varlıklarda diğer canlılar gibi kendi aralarında gerek güç olsun gerekse yetenek veya hız olsun çok çeşitli özellikler sergilemektedirler. Sergiledikleri özelliklere göre ise beklide en çok çeşitlilik sergileyen canlı türlerindendir. Uçan türleri olduğu gibi denizde yaşayan türleride vardır. Bu kadar çeşitlilik yaşadıkları için verebildikleri zararlarda çok çeşitli olabilir. Kimi sadece ağırlık yapabilirken bazıları da insanı boğabilir. Bu kadar güçlü veya zayıf olabilen bu varlıklardan kurtulmak belki işin ehli tarafından çok zor olmasada, işin ehli olmayan kişiler tarafından yada kişilerin kendi kurtulma çabaları sırasında çok daha fazla zararlar görülebilir. Bazı zamanlar cinlerin geliş sebebi de önemlidir. Hastanın iyileşmesi için izlenen yolda bu tesbitler önemli rol oynar.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Salı, Temmuz 26th, 2011 *Cin Çarpması Yorumlar Kapalı

Cinler Alemi

Cinler alemi:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cin çarpması, peri ve benzeri ruhani marazlardan kurtulmak vede büyü gibi şerlerden kurtulmak için güzel bir muska örneğidir. birbirinden değerli ayetler vefkler ve tılsımlardan oluşmuştur.

Cinler konusuna giriş yapmadan önce şu izahı yapmak mecburiyetinde kaldım. Cinlerle ilgili olan birçok konu ihtilaflıdır. Doğumları ölümleri ömürleri yerlermi içerlermi evlenebilirlermi gözle görülebilirmi kaç yıl yaşarlar nerelerde yaşarlar kaç türü vardır ve aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda mevcuttur. Bu yüzden verilen bilgilerin aksini iddia eden iddia yada bilgilerde bulabilirsiniz. Örnek olarak çok kısaca değinelim.

Bir kısım cinler görülemez der vede konu kapanır. bir kısım ise yemek yerler der, vede kemik ve tezek yemekleridir  diye izah eder. Tabii bununla sınırlı değildir, bir kısımda yemelerinin koklamaktan ibaret olduğunu söylerken bir kısım yediklerinin kusulmasından bahseder.

Bir kısım onlar cinlerle ilişkiye girmek mümkün değildir derken bir kısım onlarla nikahlanılabilir der. Eğer evlenmek mümkün olmasa yasaklanmazdı derler. Düşünürseniz en başta iddia edilen görülemezler iddiası, diğer iddiaların yanında çok zayıf kalmaktadır. (bu  iddialardan kasıt gerek ayet veya hadisler sunulmak suretiyle, gerekse alimlerden rivayet düşünce mantık yürütme iledir).Bir kısmı cennete giremeyecektir der konuyu kapatır, diğer kısım ise cennette Allah c.c. ı göreceklermi görmeyeceklermi diye devam eder. Velhasıl hemen hemen cinlerle ilgili mevzular baştan sona değişik görüşelerle doludur. Bu yüzden belirtilen tüm bilgilerin hemen hemen hepsinin aksi iddia edilebilir.

Cinlerin varlığı gerek ayetlerle gerekse hadis i şeriflerle sabittir.

Cinler çeşitli şekillerde tanımlanmıştırlar.

Elmalılı Hamdi yazır Hakdini kuran dili tefsirinde cinlerin dahil oldukları varlık grubu hakkında 2 görüş vardır. 1. sine göre cinler, insanlar haricindeki bütün ruhani varlıklardır. Melek vede şeytan dahi bu gruptandır. Fakat her cin melek değildir.

2. görüşe göre ise  cinler  3 sınıfa ayrılır. Hep hayırlı olanlar (melekler) hep şer olanlar(şeytanlar) vede bunların ortası olanlardır. Bunlar hem hayır hemde şerlerde bulunabilirler.

Yaratılış amaçları bizlerden farklı değildir.

Zariyat 56  ‘’Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım’’

Ayettede görüldüğü gibi yaradılış gayemiz aynıdır. Onlarda bizim gibi mükelleftirler. İnsanoğlu çamurdan yaratıldığı gibi cinlerde ateşten yaratılmıştır. Rahman 15″Cinleri öz ateşten yarattı” Hicr 26-27 ”Andolsun biz insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık. ‘’

İnsanoğlu ilk olarak topraktan yaratılıpta yeryüzünde toprak olarak dolaşmadığı gibi onlarda ana unsurlarını kaybedip ateşten yaratıldıkları halde ateş olarak dolaşmamaktadırlar.

Şu hadis i şerif onların aslı olan ateş olarak kalmadığına delil olabilir.

‘’namaz kılarken şeytan yanıma geldi, onun boğazını sıktım, tükürüğünün soğukluğunu ellerimde hissettim. kardeşim süleymanın duası olmasaydı onu öldürürdüm’’

(. kardeşim süleymanın duası olmasaydı onu öldürürdüm) bilinmemektedir.

Sahih ve Sünende şu şekil zikredilmiştir. ‘’Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı onu görebilecek şekilde bağlanmış ve yerinden kımıldayamaz bir halde bulurdu’’

Sahihayn de’’O nu bir duvara bağlamak istedimki, onu görüp bakabilesiniz)

Yakıcı bir ateşin soğuk olarak bildirilmesi olamaz.

Yine peygamberimiz onları acem fellahlarına benzetmişti ‘eğer onlar ateş haricinde şekiller ve tavırlar üzre olmasalardı onlar için şekil ve suret düşünülemezdi’’

Cinlerle ilgili diğer başlıklarda bilgiler verilecektir. Havas Hoca.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cuma, Mart 4th, 2011 *CİNLER ALEMİ Yorumlar Kapalı